تغییر رشته

چگونگی تغییر رشته در دانشگاه آزاد اسلامی.
-دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از امکان تغییر رشته در زمان تحصیل خود استفاده کنند. دانشجویان برای استفاده از این امکان باید براساس ضوابط آن عمل کنند. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی می‌توانند تغییر رشته دهند. اما در دوره کارشناسی ناپیوسته امکان تغییر رشته وجود ندارد.
-دانشجویان مقطع کاردانی برای تغییر رشته باید حداقل ۱۲ واحد و در دوره کارشناسی حداقل ۲۴ واحد گذرانده باشند. معدل کل دانشجویان برای تغییر رشته نباید از ۱۲ کمتر باشد.
-دانشجویان فقط برای یکبار می‌توانند از امکان تغییر رشته استفاده کنند. دانشجویان برای تغییر رشته باید ببینند که رشته موردنظر در واحد انتخابی وجود دارد. دانشجویان تقاضای تغییر رشته را به واحد مبدأ ارائه می‌دهد واحد مبدأ بعد از بررسی‌های لازم به واحد مربوطه ارسال می‌کند و بعد درباره تغییر رشته در شورای آموزشی دانشگاه تصمیم‌گیری می‌شود.
-دانشجویان باید ۶ هفته قبل از شروع نیمسال درخواست تغییر رشته خود را ارائه دهند.
-در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته دانشجو، دانشجو می‌تواند در اولین نیمسال در رشته جدید ثبت‌نام و انتخاب واحد کنند. چنانچه دانشجویان در مهلت مقرر نسبت به ثبت‌نام اقدام نکنند یعنی قصد انصراف از تغییر رشته را دارند و دیگر نمی‌توانند تقاضای تغییر رشته ارائه دهند.
-دروس دانشجویان برای تغییر رشته معادل‌سازی می‌شود