امتحانات

امتحانات دروس اندیشه اسلامی 1و2 و تفسیر موضوعی قرآن کریم واندیشه ووصایای حضرت امام و تاریخ تحلیلی صدراسلام وانقلاب اسلامی ایران وتاریخ وفرهنگ تمدن درسایت نهاد برگزارمیگردد دروس عملی فعلا برگزارنمیشود.مابقی دروس طبق تاریخ وساعت ثبت شده درسایت سیستم برگزاری آزمونهای انلاین که لینک آن دربالای همین صفحه موجود است برگزار می شود.