تغییر چارت درسی رشته روانشناسی

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی ورودی 98
با توجه به تغییر چارت درسی ، جهت انتخاب واحد چارت جدید را از سایت دانشگاه قسمت دانلود فایل دریافت کنید