وام دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان میرسانیم که شرایط دریافت وام برای کلیه ترمها باقیمانده بصورت یکجا فراهم گردیده است لطفا جهت ثبت نام از طریق سامانه ساجد اقدام نمائید