تماس با ما

ارتباط با حوزه ریاست:

 دفتر ریاست :33405900 

  دفتر اداری مالی  و حسابداری :33405901

روابط عمومی : 33405908

 دبیر خانه :33405902

فناوری اطلاعات : 33405907

ارتباط با حوزه معاونت علمی :

دفتر معاونت : 33405909

 ثبت نام  :33405903

 آموزش: 33405904

فارغ التحصیلی : 33405905

شهریه : 33405901